Till kommunens webbplats
Vad vill du göra i Drömparken i Avesta?

Vad är medborgarbudget?

Projektet "Drömparken" är en medborgarbudget.

Medborgarbudget kallas metoder som används för att involvera medborgare i beslutsprocesser om hur kommuner och andra myndigheter ska fördela och använda sina resurser. Det handlar inte bara om att rösta, utan om att diskutera och lyssna på varandras synpunkter och förslag. Att lyssna och diskutera är grunden för alla demokratiska arbetssätt.

Medborgarbudget har prövats i många länder runt om i världen, och på olika sätt. Ofta har medborgarna fått inflytande genom olika former av stormöten, men även i form av att kunna ge förslag, diskutera och rösta via Internet.

Köln är ett exempel på en stad där medborgarna fått lägga förslag, diskutera och rösta via Internet. 2009 fick Köln ta emot Här nedan kan du se en film från när Köln deltog i den Europeiska tävlingen (OBS! på engelska).

 
År 2010 genomförde Avesta kommun sin första Medborgarbudget, och just nu pågår arbetet att färdigställa det som medborgarna då, i första hand, ville förbättra i Avesta centrum: Lilla torget.  
 

Vad kan medborgarna få för inflytande?

Medborgarbudget kan användas både för att ge medborgarna inflytande i årets hela kommunbudget, eller i olika projekt. I Avesta kommun bestämde Kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunen ska pröva om Medborgarbudget via Internet kan fungera i Avesta kommun, och försöksprojektet blev Avesta centrum.
 

Efter försöksprojektet

Efter försökprojektet beslöt Kommunstyrelsen att tillsätta en styrgrupp (bestående av förtroendevalda/politiker), samt en projektgrupp (bestående av tjänstemän och en representant frn Ungdomsrådet).
Styrgruppen fick i uppdrag att dels ta fram en övergripande strategi och struktur för hur Avesta kommun ska arbeta med olika typer av medborgardialog och inflytande, samt att genomföra en ny medborgarbudget, utifrån ett medborgarförslag från Ungdomsrådet.
 

Styrgrupp

Projektet styrs av en politiskt tillsatt styrgrupp, bestående av:
Lars Isacsson (S)
Susanne Berger (S)
Lennart Palm (S)
Laila Borger (S)
Gunilla Berglund (C)
Johan Thomasson (M)
 
Här är styrgruppen (Förutom Johan Thomasson):
 Styrgruppen för medborgardialog
 

 

Projektgrupp

Projektledare för detta försöksprojekt är Marie Palm, informatör på Avesta kommun, E-post: marie.palm@avesta.se.
Projektgruppen består av:
 Lars Åke Everbrand (Bildningsförvaltningen)
Josefin Larsson (Ungdomsrådet)
Börje Forslund (Bildningsförvaltningen)
 

IT-verktyget Medborgarbudget

IT-Verktyget vi använder är framtaget på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Här kan du läsa om SKL:s satsning på olika former av IT-stöd för medborgardialog.
Nordic Peak AB har producerat IT-verktyget.
 
 
 
 
Kalender

18 september 2011

Förslagsinlämningen öppnar

17 oktober 2011

Förslagsinlämningen stängs

9 januari 2012

Röstningen öppnar

5 februari 2012

Röstningen avslutas

 
Populäraste förslagen

Sportparken

465 röster

Måbra-parken

437 röster

Sol&bad-parken

131 röster

1033 röster på totalt 3 alternativ

Senaste inlägg

Vad händer nu?

Av:Mullis

2012-07-07 21:12

AVESTABOR! Rösta på Måbra-parken!

Av:BeritIA

2012-02-12 15:22

Sluten omröstning

Av:HanseB

2012-02-07 20:09

 

Medborgarbudget levererad av