Till kommunens webbplats
Vad vill du göra i Drömparken i Avesta?

Röstningen är avslutad.

Alla som är medborgare (bor) i Avesta kommun, kunde rösta på vilket av de tre helhetsförslagen som ska genomföras. Resultatet ser du till höger

Röstningen  pågick 9 januari-5 februari, och det förslag som får fick flest röster  överlämnade till de förtroendevalda, Avesta kommunfullmäktige,  för beslut och genomförande. Den 26 mars fastställde kommunfullmäktige medborgarnas val av Sportparken, och nu planeras genomförandet.

Här ser du de tre förslagen som du kunde välja bland. Klicka på någon de tre grå knapparna(en i taget)  för att se de olika förslagen.

 

Kartväljaren


 

 

 

Om medborgarbudgeten "Drömparken"

Nu har du möjlighet att direkt vara med och påverka vad man ska kunna göra på området som vi kallar "Drömparken".

Det handlar om fem miljoner kronor som ska användas på bästa sätt!

Ungdomsrådet i Avesta skrev ett medborgarförslag som handlade om att området kring Metropoolen, Skateparken Palatset, Avestaparken, Karlfeldtgymnasiet och Avestavallen borde göras om till ett trevligt ställe för möten och spontan idrott.

Kommunfullmäktige höll med Ungdomsrådet och förslaget bifölls. Dessutom valde politikerna att lämna över området till medborgarnas egna idéer, i ett medborgarbudgetprojekt. Medborgarbudget innebär att medborgarna direkt är med och har stort inflytande över vad en pott pengar ska användas till.

Och här ser området som "Drömparken" sträcker sig över (klicka på "Sat" eller "Earth" för att se området som flygfoto): 


Visa Medborgarbudget Avesta på en större karta

  

Så här gick det till:

Steg 1, 18 september-17 oktober 2011:

Alla medborgarna kunde gå in här och lägga förslag på vad man ska kunna göra på området. Det går också att diskutera förslagen och att dela förslagen med vänner på Facebook. För att kunna lämna förslag/diskutera, skapade du ett gratis konto här på webbplatsen. 127 förslag kom in.

Steg 2:

En grupp experter kommer arbetade fram tre olika helhetsförslag, utifrån de förslag som medborgarna lämnat in här på webbplatsen.

Steg 3, 9 januari-5 februari 2012:

Du som medborgare i Avesta kommun kunde rösta på det helhetsförslag som du tyckte bäst om.

Steg 4:

Det vinnande förslaget kommer att fastställas av politikerna, bearbetas för att praktiskt kunna genomföras, och sedan genomföras. Drömparken blir till!

Kalender

18 september 2011

Förslagsinlämningen öppnar

17 oktober 2011

Förslagsinlämningen stängs

9 januari 2012

Röstningen öppnar

5 februari 2012

Röstningen avslutas

 
Populäraste förslagen

Sportparken

465 röster

Måbra-parken

437 röster

Sol&bad-parken

131 röster

1033 röster på totalt 3 alternativ

Senaste inlägg

Vad händer nu?

Av:Mullis

2012-07-07 21:12

AVESTABOR! Rösta på Måbra-parken!

Av:BeritIA

2012-02-12 15:22

Sluten omröstning

Av:HanseB

2012-02-07 20:09

 

Medborgarbudget levererad av